DASQUA Täze işe girizilen Monoblok ýokary takyklygy 0-150mm

 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 1. DIN862, ISO9001 we JJG30-2017 standartlaryndan gaty ýokary
 2. Parallelizm ýalňyşlygy ≤0.007mm, görkeziş ýalňyşlygy ≤8μ; Takyk gözegçilik DIN 862-den 20% has berk
 3. Dowamly durnuklylygy üpjün edýän gaty monoblok çarçuwasy
 4. Täsirden goramak üçin ýokary güýçli neýlon tagtasy
 5. Gaty ýer eňekleri takyk örtülen ölçeg ýüzleri
 6. 2er ýüzünde ýüpek hereket edýän we süýşýän güýç 2.5N-3.5N
 7. Iki gezek zarba garşy enjamlar
 8. Takyk içki işler
 9. Kämilleşdirilen demir tigir, päsgelçilik ýa-da petik ýok
 10. Ajaýyp gorag bukjasy bilen

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

DASQUA New Launched Monoblock High Precision 0-150mm Double Shock-Proof Dial Caliper Pro

Kod Aralyk Gutardyş A B C D E Takyklyk
1331-2110-A 0-100 0.02 169 18 13 13.3 30 0.02
1331-2115-A 0-150 0.02 236 21 16.5 16 40 0.02
1331-2120-A 0-200 0.02 285 24 20 16 48 0.03
1331-2130-A 0-300 0.02 410 28 22 20 62 0.03

Aýratynlyklary

Önümiň ady: Iki gezek şok-subutnama Caliper-i aýlaň
Haryt belgisi: 1331-2115-A
Ölçeg aralygy: 0 ~ 150 mm
Takyklygy: ± 0,003 mm
Gutardyş: 0.01 mm
Kepillik: Iki ýyl

Aýratynlyklary

• DIN862, ISO9001 we JJG30-2017 standartlaryndan gaty ýokary
• Parallelizm ýalňyşlygy ≤0.007mm, görkeziş ýalňyşlygy ≤8μ; Takyk gözegçilik DIN 862-den 20% has berk
• Dowamly durnuklylygy üpjün edýän gaty monoblok çarçuwasy
• Täsirden goramak üçin ýokary güýçli neýlon tagtasy
• Takyklanan ölçeg ýüzleri bilen gaty ýer eňekleri
• 2er ýüzünde ýüpek hereket edýän we süýşýän güýç 2.5N-3.5N
• Iki gezek zarba garşy enjamlar
• Içki işler
• Kämilleşdirilen demir tigir, päsgelçilik ýok
• Ajaýyp gorag bukjasy bilen

Arza

KaliperVernier, jaň ýa-da sanly bolup bilýän s, esasy uzynlygy ölçemek üçin köptaraply gurallardyr.
Uzynlygy, diametri ýa-da daşky diametri, galyňlygyny ölçemek üçin sanly kaliper ulanylyp bilner. içki diametri we ş.m.
Öýjükli önümçilik, şaý-sepler ýasamak we ş.m., öý hojalygynda, senagatda we awtoulag pudagynda giňden ulanylýan, mehanika, inersener, agaç ussalary, gobbiistler we ş.m. üçin gowy işleýär.

Ölçemegiň ýollary

• Daşarky diametri ölçemek: Islendik ownuk ýa-da uly zatlary ýiti poslamaýan polatdan ýasalan eňek bilen çalt ölçäň;
• Içinde diametri ölçemek: Jisimleriň içki diametrini ýokarky eňekler bilen çalt ölçäň;
• Çuňlugy ölçemek: Köpugurly ölçeg opsiýalary adaty hökümdarlar bilen ýetmek kyn bolan ownuk zatlar üçin çuňluk funksiýasyny öz içine alýar;
• Stepdim ölçemek: Kaliperiň äsgerilmedik ädim funksiýasy, ölçeg üçin arka ädimini ulanmaga mümkinçilik berýär;

DASQUA-nyň ýokary takyklygy poslamaýan polatdan ýasalan monoblokyň artykmaçlygy Vernier Caliper
• qualityokary hilli material we takyk işlemek prosesi önümiň hilini üpjün edýär ;
• Gözlenýän QC ulgamy siziň ynamyňyza mynasyp ;
• Ammarlary we logistikany netijeli dolandyrmak, eltmegiň wagtyny üpjün edýär ;
• Iki ýyllyk kepillik sizi aňyrsynda aladalanman edýär

Maslahat

Vernier kaliperiniň ýüzüni arassa saklaň, suwuklygyň süýşürijisine girmeginiň öňüni alyň we ony haýsydyr bir suwuklyga çümdürmäň;
Lukmançylyk spirti bilen ýüzüni ýuwaşlyk bilen arassalamaly. Hiç haçan kaliperde naprýa; eniýe ulanmaň we hiç wagt elektrik ruçkasyny ulanmaň;

Bukjanyň mazmuny

1 x Iki gezek şok-subut etme jaň kaliperi
1 x Gorag işi
1 x kepillik haty

DASQUA New Launched Monoblock High Precision 0-150mm Double Shock-Proof Dial Caliper Pro


Italiýada doguldy, dünýä tarapyndan ulaldy

 • sns01
 • sns03
 • sns04

bilen habarlaşyň

 • Serviceewropa hyzmat merkezi:Kondognino No. 4, 26854Cornegliano Laudense (LO), Italiýa.

 • Amerika hyzmat merkezi:14758 ORORBA kazyýeti, Hytaý, CA91710 ABŞ

 • Hytaý hyzmat merkezi:B5 bina, 9999, Hupan ýolunyň günbatar bölümi, Ksinglong köçesi, Týanfu täze meýdany, Çengdu, Siçuan, Hytaý.

Derňew

Mugt kitapça we nusga alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň