DASQUA ýokary takyklyk 6 dýuým / 150mm Uly LCD ekrany we aňsat inç we millimetr öwrülişi bilen elektron mikrometr sanly kaliper

 • certification_marks (4)
 • certification_marks (4)
 • certification_marks (4)
 • certification_marks (4)
 • [ILPHUV5{5KF22%14[6UB82
 • certification_marks (4)
 • certification_marks (4)
 • certification_marks
 1. Şöhle ýeriniň üstleri (paralellizm 0,015-den pes, 20% has gowy · · n n) hemme taraplaýyn hereket etmegi üpjün etmek üçin;
 2. Aýna örtükli uýgunlaşdyrylan;
 3. Bölekleýin funksiýa bilen;
 4. Ansat okamak üçin has uly sanly ekran (San ölçegi: 11.5mm);

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap


DASQUA High Precision 6 Inch/150mm Electronic Micrometer Digital Caliper with Large LCD Screen & Easy Inch and Millimeter Conversion

Kod Aralyk Karar A B C D L Takyklyk
1804-1065 0-150 / 0-6 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 40 20 15.5 16 235 0.02 / 0,001 ″
1804-1070 0-200 / 0-8 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 50 24 19.5 16 287 0.03 / 0.0015 ″
1804-1075 0-300 / 0-12 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 60 26 21.5 16 390 0.03 / 0.0015 ″

Aýratynlyklary

Önümiň ady: Uly LCD ekran Sanly Caliper
Haryt belgisi: 1804-1065
Ölçeg aralygy: 0 ~ 150 mm / 0 ~ 6 ''
Takyklygy: ± 0.02 mm / 0,001 ''
Çözgüdi: 0.01 mm / 0.0005 '' / 1/128 ''
Kepillik: Iki ýyl

Aýratynlyklary

• Hilini ýokarlandyrmak üçin uýgunlaşdyrylan aýna örtük bilen;
• Senagatyň hili: şöhleli ýerleriň üstleri (paralelizm 0,015-den pes, adaty ýagdaýdan 20% gowy);
• LCD displeý aňsat okamak üçin has uludyr (San ölçegi: 11.5mm);
• Kaliperiň göwresi birinji derejeli galyň poslamaýan polatdan ýasalýar. Metalhli metal gurluşyk, kaliperiň uzak ömrüni üpjün edýär we dürli senagat taýdan ulanmak üçin has amatlydyr;

Arza

KaliperVernier, jaň ýa-da sanly bolup bilýän s, esasy uzynlygy ölçemek üçin köptaraply gurallardyr.
Uzynlygy, diametri ýa-da daşky diametri, galyňlygyny ölçemek üçin sanly kaliper ulanylyp bilner. Içki diametri we ş.m. Sanly kaliperimiz agaç işläp bejermek, şaý-sepler ýasamak we ş.m. üçin gowy işleýär, öý hojalygynda, senagatda we awtoulag pudagynda giňden ulanylýar, mehanikler, inersenerler, agaç ussalary, gobbiistler we ş.m.

Ölçemegiň 4 usuly

• Daşarky diametri ölçemek: Islendik ownuk ýa-da uly zatlary ýiti poslamaýan polatdan ýasalan eňek bilen çalt ölçäň;
• Içinde diametri ölçemek: Jisimleriň içki diametrini ýokarky eňekler bilen çalt ölçäň;
• Çuňlugy ölçemek: Köpugurly ölçeg opsiýalary adaty hökümdarlar bilen ýetmek kyn bolan ownuk zatlar üçin çuňluk funksiýasyny öz içine alýar;
• Stepdim ölçemek: Kaliperiň äsgerilmedik ädim funksiýasy, ölçeg üçin arka ädimini ulanmaga mümkinçilik berýär;

Üstünlik

• qualityokary hilli material we takyk işlemek prosesi önümiň hilini üpjün edýär ;
• Gözlenýän QC ulgamy siziň ynamyňyza mynasyp ;
• Ammarlary we logistikany netijeli dolandyrmak, eltmegiň wagtyny üpjün edýär ;
• Iki ýyllyk kepillik sizi aňyrsynda aladalanman edýär

Maslahat

Kaliperiň ýüzüni arassa saklaň, suwuklygyň süýşürijä girmeginiň öňüni alyň we ony haýsydyr bir suwuklyga çümdürmäň; Lukmançylyk spirti bilen ýüzüni ýuwaşlyk bilen arassalamaly. Hiç haçan kaliperde naprýa; eniýe ulanmaň we hiç wagt elektrik ruçkasyny ulanmaň;

Bukjanyň mazmuny

1 x Uly LCD ekran Sanly Caliper
1 x Gorag işi
1 x kepillik haty

DASQUA High Precision 6 Inch/150mm Electronic Micrometer Digital Caliper with Large LCD Screen & Easy Inch and Millimeter Conversion


Italiýada doguldy, dünýä tarapyndan ulaldy

 • sns01
 • sns03
 • sns04

bilen habarlaşyň

 • Serviceewropa hyzmat merkezi:Kondognino No. 4, 26854Cornegliano Laudense (LO), Italiýa.

 • Amerika hyzmat merkezi:14758 ORORBA kazyýeti, Hytaý, CA91710 ABŞ

 • Hytaý hyzmat merkezi:B5 bina, 9999, Hupan ýolunyň günbatar bölümi, Ksinglong köçesi, Týanfu täze meýdany, Çengdu, Siçuan, Hytaý.

Derňew

Mugt kitapça we nusga alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň