Näme üçin DASQUA?

Why Us 04 Manufacturing

Näme üçin DASQUA?

ÖNÜMÇILIK

1980-nji ýyllaryň başyndan bäri, Dasqua dünýäniň esasy meşhur markalary üçin OEM-iň çäginde takyk ölçeg gurallaryny ýasap gelýär. Esasy önümlerimizde kalipler, mikrometrler, görkezijiler we ş.m. bar. Bu yzygiderli ädimlerden ugur alyp, Dasqua iň berk we gowy dolandyrylýan standart we ulgama laýyk gelýän marka önümlerini öndürmäge ünsi jemleýär. Häzirki wagtda iň täze materiallary ulanmak we in engineeringenerçilik proseduralaryny ulanmak bilen önümi gowulaşdyrmak bilen, takyk işlemek üçin STUDER, HAAS-dan iň häzirki zaman tehnikalary bilen birleşdirilen takyk adaty prosedurany dowam etdirýäris.

TRACEABLE QC ulgamy

“Dasqua” ölçeg gurallarynyň her bir bölegi, ZEISS, HAIMER we MARPOS-dan gözleg ulgamy we enjamlary bilen enjamlaşdyrylan halkara CNAS hünärli laboratoriýalary tarapyndan tassyklanmak üçin synagdan geçirilýär. Önüm bilen birikdirilen kalibrleme şahadatnamasy degişli DIN we ANSI ülňüleri bilen yzarlanýar. Ölçemeýän ýüzlerde-de islendik sähelçe çyzgyny ret etmek üçin berk wizual barlag ulanylýar.

Why Us 03 QC
Why US 01 Fast Delivery

AOCDAN ÇYKMAK ÜPJÜNÇILIGI (UREWROPA, AMERIKA, Aziýa)

2021-nji ýylyň ahyryna çenli paýlamalarymyzda 90% ýerine ýetiriş derejesini (häzir 75%) kesgitledik, dünýädäki müşderileriň gündelik isleglerini kanagatlandyrmak üçin aksiýadaky iň meşhur 800+ ululyklary / spesifikasiýalary öz içine alýarys.

Kepillik we hyzmat / okuw okuwy

Kepillik, öndürijileriň üpjün eden önümine bolan ynamynyň görkezijisidir. ALhli Dasqua ölçeg gurallary takyklygy we ussatlygy üçin iki ýyl kepillendirilýär. Milli agentlerimiz we dünýädäki distribýutorlarymyz üçin ähli ätiýaçlyk şaýlaryny we okuw kurslaryny hödürleýäris. Finalhli soňky müşderiler ýerli distribýutordan ýa-da onlaýn (www.dasquatools.com) -dan tehniki goldaw tapyp bilerler.

Why Us 02Warranty

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň