Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • How to choose the best caliper? differences between digital and manual

  Iň oňat kaliperi nädip saýlamaly? sanly we gollanmanyň arasyndaky tapawutlar

  Hasaplaýjy, obýektiň iki tarapynyň arasyndaky aralygy ölçemek üçin ulanylýan guraldyr: takyklygy 0.01mm çenli ölçäp bilersiňiz, başga gurallar bilen aňsatlyk bilen ölçenip bolmajak zatlary ,. Düwürtikli we aýlawly telefonlar henizem köp bolsa-da, häzirki wagtda ...
  Koprak oka
 • What’s the difference between calipers and micrometers

  Kalipler bilen mikrometrleriň arasynda näme tapawut bar

  Kalipler fiziki ölçegleri ölçemek üçin ulanylýan takyk gurallar, köplenç içerki ölçegler, daşarky ölçegler ýa-da çuňluklar. Mikrometrler meňzeş, ýöne köplenç diňe daşarky ölçegleri ýa-da diňe içki ölçegleri ölçemek ýaly has anyk ölçeg görnüşleri üçin düzülýär. Mikromet ...
  Koprak oka
 • How to use vernier and digital calipers

  Wernier we sanly hasaplaýjylary nädip ulanmaly

  “Vernier Caliper” takyk gural bolup, içerki we daşarky aralyklary / aralyklary aşa ýokary takyklyk bilen ölçemek üçin ulanylyp bilner. Ölçelenen netijeler, guralyň şkalasyndan operator tarapyndan düşündirilýär. Vernier bilen iş salyşmak we ony düşündirmek ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň