DASQUA Professional inç / Metrik galyňlygy ölçeýji gurallar 0.00005 ″ /0.001 mm Poslamaýan polatdan ýasalan mikrometriň daşynda çözgüdi

 1. Dürli içki ölçegleri ölçemek üçin ulanylýar
 2. Üznüksiz basyş üçin çybyk duralgasy bilen
 3. Egriji sapak gaty, gaty we iň takyklygy üçin ýapylan
 4. Aňsat okamak üçin atlas hrom gutarnykly gutardyş lazer bilen arassalanýar
 5. Eplenme gulpy bilen
 6. Karbid ölçeg ýüzleri has uzak ömri üçin ýer
 7. Içindäki mikrometr toplumy islege bagly däl

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

DASQUA Professional Inch/Metric Thickness Measuring Tools 0.00005"/0.001 mm Resolution Digital Outside Micrometer with Stainless Steel Spindle

Kod Aralyk Gutardyş A B C D E Takyklyk Görnüşi
4911-8105 5-30 0.01 2.35 4 5.5 27.5 / 0.005 A
4911-8110 25-50 0.01 12.3 4.5 / 27.5 / 0.006 B
4911-8115 50-75 0.01 12.3 4.5 / 27.5 25 0.007 B
4911-8120 75-100 0.01 12.3 4.5 / 27.5 50 0.008 B
4911-8125 5-100 0.01 / / / 27.5 / / /
4912-5105 0.2-1.2 ″ 0.001 ″ 2.35 4 5.5 27.5 / 0.00035 ” A
4912-5110 1-2 ″ 0.001 ″ 12.3 4.5 / 27.5 / 0.0004 “ B
4912-5115 2-3 ″ 0.001 ″ 12.3 4.5 / 27.5 25 0.00045 “ B
4912-5120 3-4 ″ 0.001 ″ 12.3 4.5 / 27.5 50 0.0005 “ B

Aýratynlyklary

Önümiň ady: Mikrometriň içinde
Haryt belgisi: 4911-8105
Ölçeg aralygy: 5 ~ 30 mm / 0,2 ~ 1,18 ''
Gutardyş: ± 0.01 mm / 0.0005 ''
Takyklygy: 0,005 mm / 0.0002 ''
Kepillik: Iki ýyl

Aýratynlyklary

• Üznüksiz basyş üçin çybyk duralgasy bilen
• Egriji sapak gaty, gaty we iň soňky takyklyk üçin ýapylan
• Aňsat okamak üçin atlas hrom gutarnykly gutardyş diplomlaryny arassalaň
• Eplenç gulpy bilen
• Karbid ölçeg ýüzleri has uzak hyzmat etmek üçin ýer
• Içindäki mikrometr toplumy hökmany

Arza

Dürli içki ölçegleri ölçemek üçin ulanylýar. Mikrometrlerimiz agaç işläp bejermek, şaý-sepler ýasamak we ş.m. üçin gowy işleýär, öý hojalygynda, senagatda we awtoulag pudagynda giňden ulanylýar, mehanikler, inersenerler, agaç ussalary, gobbiistler we ş.m.

Mikrometrleriň görnüşleri

Mikrometriň üç görnüşi bar: daşarda, içerde we çuňlukda. Daşarky mikrometrlere mikrometr hasaplaýjylary hem diýlip bilner we obýektiň uzynlygyny, inini ýa-da daşarky diametrini ölçemek üçin ulanylýar. Içindäki mikrometrler, adatça deşikdäki ýaly içki diametri ölçemek üçin ulanylýar. Çuňluk mikrometrleri basgançak, çukur ýa-da ýeri bolan islendik görnüşiň beýikligini ýa-da çuňlugyny ölçär.

DASQUA-nyň artykmaçlygy

• qualityokary hilli material we takyk işlemek prosesi önümiň hilini üpjün edýär ;
• Gözlenýän QC ulgamy siziň ynamyňyza mynasyp ;
• Ammarlary we logistikany netijeli dolandyrmak, eltmegiň wagtyny üpjün edýär ;
• Iki ýyllyk kepillik sizi aňyrsynda aladalanman edýär

Maslahat

Amaldan öň ýumşak mata ýa-da ýumşak kagyz bilen garynjanyň we şpiliň arassa ölçeg ýüzlerini arassalaň.

Bukjanyň mazmuny

1 x Mikrometriň içinde
1 x Gorag işi
1 x kepillik haty

DASQUA Professional Inch/Metric Thickness Measuring Tools 0.00005"/0.001 mm Resolution Digital Outside Micrometer with Stainless Steel Spindle


Italiýada doguldy, dünýä tarapyndan ulaldy

 • sns01
 • sns03
 • sns04

bilen habarlaşyň

 • Serviceewropa hyzmat merkezi:Kondognino No. 4, 26854Cornegliano Laudense (LO), Italiýa.

 • Amerika hyzmat merkezi:14758 ORORBA kazyýeti, Hytaý, CA91710 ABŞ

 • Hytaý hyzmat merkezi:B5 bina, 9999, Hupan ýolunyň günbatar bölümi, Ksinglong köçesi, Týanfu täze meýdany, Çengdu, Siçuan, Hytaý.

Derňew

Mugt kitapça we nusga alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň