DASQUA Highokary takyklyk ölçeg gurallary, 35-160mm artykmaç uzynlykly diapazonly dykyz ölçeg toplumy

 1. Uly ölçeg aralygy 35mm-den 160mm
 2. Şeýlelik bilen 2 ýa-da 3 aýlaw ölçeg aralygyna ýetip boljak tygşytly
 3. Müşderileriň islegi üçin karbid görnüşli we keramiki aragatnaşyk nokatlary
 4. DIN878 laýyklykda berk ýasaldy
 5. Dogry ölçeg netijelerini almak üçin goşa fulcrum-nokat dizaýny

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Kod Aralyk Gutardyş
5510-0005 35 ~ 160 mm 0.01mm
5510-0000 1.4 ~ 6 ” 0.0005 ”

Aýratynlyklary

Önümiň ady: Bore Gauge toplumyny aýlaň
Haryt belgisi: 5510-0005
Ölçeg aralygy: 35 ~ 160 mm / 1,38 ~ 6.3 ''
Gutardyş: ± 0.01 mm / 0.0005 ''
Kepillik: Iki ýyl

Aýratynlyklary

• 35 mm-den 160 mm-e çenli uly ölçeg aralygy
• Şonuň üçin 2 ýa-da 3 aýlaw ölçeg aralygyna ýetip boljak tygşytly
• Müşderileriň islegi üçin karbid görnüşli we keramiki aragatnaşyk nokatlary
• DIN878 laýyklykda berk ýasaldy
• Dogry ölçeg netijelerini almak üçin goşa fulcrum-nokat dizaýny

Arza

Burma ölçeg toplumlary turbalar we silindrler ýaly silindr görnüşli zatlary içerki ölçemek üçin iň giňden ulanylýan ölçeg gurallarydyr. Geçiriş ölçeglerinden (teleskop ölçeýji, kiçijik deşik ölçeýji, şöhle ölçeýji) tapawutlylykda, buraw ölçeýjisi ikinji gezek ölçemegi talap etmeýär, ýöne takyklygy üpjün edýän çäre ýerine ýetirilende göni okalýar. Burma ölçeýjisi, uzynlygyna uzaldyjy tutawajy bilen ýeterlik çuňluga girýär, bu takyklyga zyýan bermezden içerki mikrometrleriň gysga aralyk meselesini çözýär. Elbetde, mikrometriň içindäki üç nokat ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler we aňsatlyk bilen çözülip bilner, ýöne ölçeg ölçeglerinden has köp çykdajy edýär.

DASQUA-nyň artykmaçlygy

• qualityokary hilli material we takyk işlemek prosesi önümiň hilini üpjün edýär ;
• Gözlenýän QC ulgamy siziň ynamyňyza mynasyp ;
• Ammarlary we logistikany netijeli dolandyrmak, eltmegiň wagtyny üpjün edýär ;
• Iki ýyllyk kepillik sizi aňyrsynda aladalanman edýär

Ölçeg ölçegini ýygnamagyň maslahatlary

Görkezijiniň eplenmesini boguna goşup, görkezijini boguna dakyň;
Indikatoryň iňňesi 1 rewolýusiýa öwrülende görkezijini nurbat bilen gulplaň;
Garynjany gulplaýan hozy aýyryň we gerekli gabyklary, kombinasiýa anwillerini ýa-da ýuwujylary guruň;
Dykylan gulplama hozy berk guruň.

Bukjanyň mazmuny

1 x Mikrometriň içinde
1 x Gorag işi
1 x kepillik haty

DASQUA High Precision Measuring Tools Ranged Dial Bore Gauge Set with Extra Long Range of 35-160mm


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Italiýada doguldy, dünýä tarapyndan ulaldy

 • sns01
 • sns03
 • sns04

bilen habarlaşyň

 • Serviceewropa hyzmat merkezi:Kondognino No. 4, 26854Cornegliano Laudense (LO), Italiýa.

 • Amerika hyzmat merkezi:14758 ORORBA kazyýeti, Hytaý, CA91710 ABŞ

 • Hytaý hyzmat merkezi:B5 bina, 9999, Hupan ýolunyň günbatar bölümi, Ksinglong köçesi, Týanfu täze meýdany, Çengdu, Siçuan, Hytaý.

Derňew

Mugt kitapça we nusga alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň