DASQUA ýokary takyklyk 6 inç / 150mm ýag we IP67 Uly LCD ekrany bilen suw geçirmeýän sanly mikrometr

 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 1. Diňe suw we tozana garşy IP67 däl, eýsem ýagy gowy goramak ukyby hem;
 2. Suwuklyga garşy ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin möhürlenen elektron bölekleri;
 3. Ölçegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin eňekler;
 4. Şöhle ýeriniň üstleri (paralelizm 0,015-den pes, adaty ýagdaýdan 20% gowy);
 5. Ansat okamak üçin has uly sanly ekran (adaty ekranlardan 20% uly);

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

DASQUA High Precision 6 Inch/150mm Oil and IP67 Waterproof Digital Micrometer with Large LCD Screen

Kod Aralyk Karar A B C D L Takyklyk
2015-1005-A 0-150 / 0-6 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 40 20 15.5 16 235 0.02 / 0,001 ″
2015-1010-A 0-200 / 0-8 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 50 24 19.5 16 287 0.03 / 0.0015 ″
2015-1015-A 0-300 / 0-12 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 60 26 21.5 16 390 0.03 / 0.0015 ″

Aýratynlyklary

Önümiň ady: Nebit we suw geçirmeýän sanly kaliper
Haryt belgisi: 2015-1005-A
Ölçeg aralygy: 0 ~ 150 mm / 0 ~ 6 ''
Takyklygy: ± 0.02 mm / 0,001 ''
Çözgüdi: 0.01 mm / 0.0005 '' / 1/128 ''
Kepillik: Iki ýyl

Aýratynlyklary

• Diňe IP67 suwa we tozana garşy däl, eýsem ýagy goramaga ukyplylygy: IP67 tozanyň girmeginden goşa gorag, ähli tarapdan suw sepmek we ýag tegmilleri;
• Suwuklyga garşy ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin möhürlenen elektron bölekleri bilen;
• Ölçegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin eňekler;
• Senagatyň hili: şöhleli ýerleriň üstleri (paralelizm 0,015-den pes, adaty ýagdaýdan 20% gowy);
• LCD displeý aňsat okamak üçin has uludyr (adaty ekranlardan 20% uly);
• Kaliperiň korpusy, birinji derejeli galyňlaşdyrylan poslamaýan polatdan ýasaldy, ajaýyp we gutarnykly, jaý örtügi sink garyndy materialyny kabul edýär. Metalhli metal gurluşyk, has uzak ömrüni üpjün edýär we dürli senagat taýdan ulanmak üçin has amatlydyr. Eňekler deňleşdirilen we takyk kesilen.

Arza

Vernier, jaň ýa-da sanly bolup bilýän hasaplaýjylar, esasy uzynlygy ölçemek üçin köptaraply gurallardyr.
Uzynlygy, diametri ýa-da daşky diametri, galyňlygyny ölçemek üçin sanly kaliper ulanylyp bilner. Içki diametri we ş.m. Sanly kaliperimiz agaç işläp bejermek, şaý-sepler ýasamak we ş.m. üçin gowy işleýär, öý hojalygynda, senagatda we awtoulag pudagynda giňden ulanylýar, mehanikler, inersenerler, agaç ussalary, gobbiistler we ş.m.

Ölçemegiň ýollary

• Daşarky diametri ölçemek: Islendik ownuk ýa-da uly zatlary ýiti poslamaýan polatdan ýasalan eňek bilen çalt ölçäň;
• Içinde diametri ölçemek: Jisimleriň içki diametrini ýokarky eňekler bilen çalt ölçäň;
• Çuňlugy ölçemek: Köpugurly ölçeg opsiýalary adaty hökümdarlar bilen ýetmek kyn bolan ownuk zatlar üçin çuňluk funksiýasyny öz içine alýar;
• Stepdim ölçemek: Kaliperiň äsgerilmedik ädim funksiýasy, ölçeg üçin arka ädimini ulanmaga mümkinçilik berýär;

Üstünlik

• qualityokary hilli material we takyk işlemek prosesi önümiň hilini üpjün edýär ;
• Gözlenýän QC ulgamy siziň ynamyňyza mynasyp ;
• Ammarlary we logistikany netijeli dolandyrmak, eltmegiň wagtyny üpjün edýär ;
• Iki ýyllyk kepillik sizi aňyrsynda aladalanman edýär

Maslahat

Vernier kaliperiniň ýüzüni arassa saklaň, suwuklygyň süýşürijisine girmeginiň öňüni alyň we ony haýsydyr bir suwuklyga çümdürmäň;
Lukmançylyk spirti bilen ýüzüni ýuwaşlyk bilen arassalamaly. Hiç haçan kaliperde naprýa; eniýe ulanmaň we hiç wagt elektrik ruçkasyny ulanmaň;

Bukjanyň mazmuny

1 x Nebit we suw geçirmeýän sanly mikrometr
1 x Gorag işi
1 x kepillik haty

DASQUA High Precision 6 Inch/150mm Oil and IP67 Waterproof Digital Micrometer with Large LCD Screen


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Italiýada doguldy, dünýä tarapyndan ulaldy

 • sns01
 • sns03
 • sns04

bilen habarlaşyň

 • Serviceewropa hyzmat merkezi:Kondognino No. 4, 26854Cornegliano Laudense (LO), Italiýa.

 • Amerika hyzmat merkezi:14758 ORORBA kazyýeti, Hytaý, CA91710 ABŞ

 • Hytaý hyzmat merkezi:B5 bina, 9999, Hupan ýolunyň günbatar bölümi, Ksinglong köçesi, Týanfu täze meýdany, Çengdu, Siçuan, Hytaý.

Derňew

Mugt kitapça we nusga alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň