DASQUA ýokary takyklyk 6 inç / 150mm IP67 Uly LCD ekrany bolan suw geçirmeýän sanly kaliper

 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 1. Diňe suw we tozana garşy IP67 däl, eýsem ýagy gowy goramak ukyby hem;
 2. Suwuklyga garşy ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin möhürlenen elektron bölekleri;
 3. Ölçegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin eňekler;
 4. Şöhle ýeriniň üstleri (paralelizm 0,015-den pes, adaty ýagdaýdan 20% gowy) hemme taraplaýyn hereket etmegi üpjün etmek üçin
 5. Ansat okamak üçin has uly sanly ekran (adaty ekranlardan 20% uly);

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap


DASQUA High Precision 6 Inch/150mm IP67 Waterproof Digital Caliper with Large LCD Screen

Kod Aralyk Karar A B C D L Takyklyk
2015-1005 0-150 / 0-6 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 40 20 15.5 16 235 0.02 / 0,001 ″
2015-1010 0-200 / 0-8 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 50 24 19.5 16 287 0.03 / 0.0015 ″
2015-1015 0-300 / 0-12 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 60 26 21.5 16 390 0.03 / 0.0015 ″

Aýratynlyklary

Önümiň ady: IP67 Suw geçirmeýän Sanly Caliper
Haryt belgisi: 2015-1005
Ölçeg aralygy: 0 ~ 150 mm / 0 ~ 6 ''
Takyklygy: ± 0.02 mm / 0,001 ''
Çözgüdi: 0.01 mm / 0.0005 '' / 1/128 ''
Kepillik: Iki ýyl

Aýratynlyklary

• Kalibrleme şahadatnamasy bilen;
• Induktiw ölçeg ulgamy bilen;
• IP67 suwuklykdan goramak;
• DIN862 laýyklykda berk ýasaldy;
• Senagat hili: Aýna örtük uýgunlaşdyrylan;
• LCD displeý aňsat okamak üçin has uly (adaty ekranlardan has uly);
• Kaliperiň göwresi poslamaýan polatdan ýasalýar. Metalhli metal gurluşyk, kaliperiň uzak ömrüni üpjün edýär we dürli senagat taýdan ulanmak üçin has amatlydyr. Eňekler deňleşdirilen we takyk kesilen.

Goýmalar

KaliperVernier, jaň ýa-da sanly bolup bilýän s, esasy uzynlygy ölçemek üçin köptaraply gurallardyr.
Sanly hasaplaýjylar bu guralyň iň döwrebap wersiýasydyr. Uzynlygy, diametri ýa-da daşky diametri, galyňlygyny ölçemek üçin sanly kaliper ulanylyp bilner. Içki diametri we ş.m. Sanly kaliperimiz agaç işläp bejermek, şaý-sepler ýasamak we ş.m. üçin gowy işleýär, öý hojalygynda, senagatda we awtoulag pudagynda giňden ulanylýar, mehanikler, inersenerler, agaç ussalary, gobbiistler we ş.m.

Ölçemegiň ýollary

• Daşarky diametri ölçemek: Islendik ownuk ýa-da uly zatlary ýiti poslamaýan polatdan ýasalan eňek bilen çalt ölçäň;
• Içinde diametri ölçemek: Jisimleriň içki diametrini ýokarky eňekler bilen çalt ölçäň;
• Çuňlugy ölçemek: Köpugurly ölçeg opsiýalary adaty hökümdarlar bilen ýetmek kyn bolan ownuk zatlar üçin çuňluk funksiýasyny öz içine alýar;
• Stepdim ölçemek: Kaliperiň äsgerilmedik ädim funksiýasy, ölçeg üçin arka ädimini ulanmaga mümkinçilik berýär;

DASQUA-nyň artykmaçlyklary

• qualityokary hilli material we takyk işlemek prosesi önümiň hilini üpjün edýär ;
• Gözlenýän QC ulgamy siziň ynamyňyza mynasyp ;
• Ammarlary we logistikany netijeli dolandyrmak, eltmegiň wagtyny üpjün edýär ;
• Iki ýyllyk kepillik sizi aňyrsynda aladalanman edýär

Maslahat

Vernier kaliperiniň ýüzüni arassa saklaň, suwuklygyň süýşürijisine girmeginiň öňüni alyň we ony haýsydyr bir suwuklyga çümdürmäň;
Lukmançylyk spirti bilen ýüzüni ýuwaşlyk bilen arassalamaly. Hiç haçan kaliperde naprýa; eniýe ulanmaň we hiç wagt elektrik ruçkasyny ulanmaň;

Bukjanyň mazmuny

1 x Nebit we suw geçirmeýän Sanly Caliper
1 x Gorag işi
1 x kepillik haty
1 x Kalibrleme şahadatnamasy

DASQUA High Precision 6 Inch/150mm IP67 Waterproof Digital Caliper with Large LCD Screen


Italiýada doguldy, dünýä tarapyndan ulaldy

 • sns01
 • sns03
 • sns04

bilen habarlaşyň

 • Serviceewropa hyzmat merkezi:Kondognino No. 4, 26854Cornegliano Laudense (LO), Italiýa.

 • Amerika hyzmat merkezi:14758 ORORBA kazyýeti, Hytaý, CA91710 ABŞ

 • Hytaý hyzmat merkezi:B5 bina, 9999, Hupan ýolunyň günbatar bölümi, Ksinglong köçesi, Týanfu täze meýdany, Çengdu, Siçuan, Hytaý.

Derňew

Mugt kitapça we nusga alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň