DASQUA ýokary takyklyk ölçeg guraly 6 inç / 150mm IP54 Kalibrleme şahadatnamasy bilen suw geçirmeýän sanly mikrometr

 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 1.  Kalibrleme şahadatnamasy bilen
 2.  Gaty poslamaýan polatdan ýasalan
 3.  DIN862 laýyklykda berk ýasaldy
 4.  IP54 suwuklykdan goramak
 5.  Has uzak ömri üçin gaty, ýer we örtülen ölçeg ýüzleri

 


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

DASQUA High Accuracy Measuring Tool 6 Inch/150mm IP54 Waterproof Digital Micrometer with Calibration Certificate

Kod Aralyk Karar A B C D L Takyklyk
2000-1005 0-150 / 0-6 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 40 20 15.5 16 235 0.02 / 0,001 ″
2000-1010 0-200 / 0-8 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 50 24 19.5 16 287 0.03 / 0.0015 ″
2000-1015 0-300 / 0-12 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 ″ 60 26 21.5 16 390 0.03 / 0.0015 ″

Aýratynlyklary

Önümiň ady: IP54 Suw geçirmeýän sanly mikrometr
Haryt belgisi: 2000-1005
Ölçeg aralygy: 0 ~ 150 mm / 0 ~ 6 ''
Takyklygy: ± 0.02 mm / 0,001 ''
Çözgüdi: 0.01 mm / 0.0005 '' / 1/128 ''
Kepillik: Iki ýyl

Aýratynlyklary

• Kalibrleme şahadatnamasy bilen
• Poslamaýan polatdan ýasalan
• IP54 suwuklykdan goramak
• Senagat hili: DIN862 laýyklykda berk ýasaldy
• Kaliperiň ölçeg ýüzleri birinji derejeli gatylaşdyrylan, toprakly we daňylan. Metalhli metal gurluşyk, kaliperiň uzak ömrüni üpjün edýär we dürli senagat taýdan ulanmak üçin has amatlydyr ..

Arza

KaliperVernier, jaň ýa-da sanly bolup bilýän s, esasy uzynlygy ölçemek üçin köptaraply gurallardyr.
Uzynlygy, diametri ýa-da daşky diametri, galyňlygyny ölçemek üçin sanly kaliper ulanylyp bilner. Içki diametri we ş.m. Sanly kaliperimiz agaç işläp bejermek, şaý-sepler ýasamak we ş.m. üçin gowy işleýär, öý hojalygynda, senagatda we awtoulag pudagynda giňden ulanylýar, mehanikler, inersenerler, agaç ussalary, gobbiistler we ş.m.

Ölçemegiň ýollary

• Daşarky diametri ölçemek: Islendik ownuk ýa-da uly zatlary ýiti poslamaýan polatdan ýasalan eňek bilen çalt ölçäň;
• Içinde diametri ölçemek: Jisimleriň içki diametrini ýokarky eňekler bilen çalt ölçäň;
• Çuňlugy ölçemek: Köpugurly ölçeg opsiýalary adaty hökümdarlar bilen ýetmek kyn bolan ownuk zatlar üçin çuňluk funksiýasyny öz içine alýar;
• Stepdim ölçemek: Kaliperiň äsgerilmedik ädim funksiýasy, ölçeg üçin arka ädimini ulanmaga mümkinçilik berýär;

Üstünlik

• qualityokary hilli material we takyk işlemek prosesi önümiň hilini üpjün edýär ;
• Gözlenýän QC ulgamy siziň ynamyňyza mynasyp ;
• Ammarlary we logistikany netijeli dolandyrmak, eltmegiň wagtyny üpjün edýär ;
• Iki ýyllyk kepillik sizi aňyrsynda aladalanman edýär

Maslahat

Vernier kaliperiniň ýüzüni arassa saklaň, suwuklygyň süýşürijisine girmeginiň öňüni alyň we ony haýsydyr bir suwuklyga çümdürmäň;
Lukmançylyk spirti bilen ýüzüni ýuwaşlyk bilen arassalamaly. Hiç haçan kaliperde naprýa; eniýe ulanmaň we hiç wagt elektrik ruçkasyny ulanmaň;

Bukjanyň mazmuny

1 x IP54 Suw geçirmeýän sanly mikrometr
1 x Gorag işi
1 x kepillik haty
1 x Kalibrleme şahadatnamasy

DASQUA High Accuracy Measuring Tool 6 Inch/150mm IP54 Waterproof Digital Micrometer with Calibration Certificate


Italiýada doguldy, dünýä tarapyndan ulaldy

 • sns01
 • sns03
 • sns04

bilen habarlaşyň

 • Serviceewropa hyzmat merkezi:Kondognino No. 4, 26854Cornegliano Laudense (LO), Italiýa.

 • Amerika hyzmat merkezi:14758 ORORBA kazyýeti, Hytaý, CA91710 ABŞ

 • Hytaý hyzmat merkezi:B5 bina, 9999, Hupan ýolunyň günbatar bölümi, Ksinglong köçesi, Týanfu täze meýdany, Çengdu, Siçuan, Hytaý.

Derňew

Mugt kitapça we nusga alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň