DASQUA Dial Force Gauge Push Pull Gauge Tester, 10N 1Kg 2.2Lbf 35Oz bilen laboratoriýa güýji synagy weýran ediji synag güýji metr analog güýç synagy güýji

 1. Ykjam dizaýn, götermek aňsat
 2. Amal ýönekeý we her dürli gurallar bilen birleşdirilip bilner;
 3. Iň ýokary baha saklamak funksiýasy we dowamlylyk synag funksiýasy erkin geçýär;
 4. Nýuton we kg, bir wagtyň özünde iki birlige görä, birligi öwürmek zerurlygy ýok;
 5. Enjamy aýratyn synag hökmünde ulanmak üçin dürli synagda gurnap bolýar
 6. 10N, 100N, 500N elýeterli

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Kod Potensial (N) Gutardyş (N)
1804-1130 10 0,5
1804-1131 50 0.25
1804-1132 500 2.5

Aýratynlyklary

Önümiň ady: Force Gauge
Haryt belgisi: 1804-1130
Ölçeg kuwwaty: 10N
Gutardyş: 0.5N
Kepillik: Iki ýyl

Aýratynlyklary

• Ykjam dizaýn, götermek aňsat
• Amal ýönekeý we her dürli gurallar bilen utgaşyp ulanylyp bilner;
• Iň ýokary baha saklamak funksiýasy we dowamlylyk synag funksiýasy erkin geçýär;
• Nýuton we kg, bir wagtyň özünde iki birlige görä birligi öwürmek zerurlygy ýok;
• Dürli synagda enjamy aýratyn synag hökmünde ulanmak üçin gurup bolýar
• 10N, 100N, 500N elýeterli

Arza

Ykjam ululygy, ýokary takyklygy bilen Analog Force Gauge, işlemek aňsat we ýerine ýetirmek üçin amatly we bir wagtyň özünde nýuton we kilogram birligini görkezip biler. PEAK / TRACK düwmesi iň ýokary baha ýük synagy bilen üznüksiz ýük synagy arasynda geçip biler. Köne stil güýç ölçegleriniň ýerini alyp bilýän we elektrik, ýokary we pes woltly elektrik enjamlarynda, enjamlarda, awtoulag böleklerinde, ýeňil we ot ýakmak ulgamynda, ýeňil senagatda, mehaniki, dokma we ş.m. pudaklarda giňden ulanylýan ajaýyp önümlerdir. ýük götermek ýa-da iteklemek synagy güýji ýa-da çekmek we weýran ediji synag.

DASQUA-nyň artykmaçlygy

• qualityokary hilli material we takyk işlemek prosesi önümiň hilini üpjün edýär ;
• Gözlenýän QC ulgamy siziň ynamyňyza mynasyp ;
• Ammarlary we logistikany netijeli dolandyrmak, eltmegiň wagtyny üpjün edýär ;
• Iki ýyllyk kepillik sizi aňyrsynda aladalanman edýär

Bukjanyň mazmuny

1 x Force Gauge

DASQUA Dial Force Gauge Push Pull Gauge Tester with 10N 1Kg 2.2Lbf 35Oz for Lab Force Test Destructive Test Force Meter Analog Force Tester Force


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iň gowusy Satyjylar

Italiýada doguldy, dünýä tarapyndan ulaldy

 • sns01
 • sns03
 • sns04

bilen habarlaşyň

 • Serviceewropa hyzmat merkezi:Kondognino No. 4, 26854Cornegliano Laudense (LO), Italiýa.

 • Amerika hyzmat merkezi:14758 ORORBA kazyýeti, Hytaý, CA91710 ABŞ

 • Hytaý hyzmat merkezi:B5 bina, 9999, Hupan ýolunyň günbatar bölümi, Ksinglong köçesi, Týanfu täze meýdany, Çengdu, Siçuan, Hytaý.

Derňew

Mugt kitapça we nusga alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň