DASQUA 500mm / 20 dýuým gaty stil poslamaýan polat ölçeg guraly, Nib stil eňekleri bilen Monoblok Vernier Caliper.

 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 • certification_marks
 1. Inçe düzediş, kesgitlenen ölçeg, ulanmak aňsat;
 2. Has berk örtülen ölçeg ýüzleri bilen gaty ýer eňekleri, has çydamly;
 3. Satin hromy, gaty poslamaýan polat, ömri uzak;
 4. Satin hromynyň gutarnykly çyzyklary we şekilleri, masştabyny okamak aňsat;
 5. Daşarky diametri, içki diametri ölçemek üçin 2 ulanyş

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

DASQUA 500mm / 20 inches Hardened Stainless Steel Measurement Tool Monoblock Vernier Caliper with Nib Style Jaws

Kod Aralyk Gutardyş A B C D Takyklyk
1310-0005 0-500 / 0-20 ″ 0.02 / 0,001 ″ 100 10 12 25 ± 0.05
1310-0010 0-600 / 0-24 ″ 0.02 / 0,001 ″ 100 10 12 25 ± 0.05
1310-0015 0-1000 / 0-40 ″ 0.02 / 0,001 ″ 125 20 18 32 ± 0.07

Aýralyklar

Önümiň ady: 500mm Monoblok Vernier Caliper
Haryt belgisi: 1310-0005
Ölçeg aralygy: 0 ~ 500mm / 0 ~ 20 ''
Gutardyş: 0.02mm / 0,001 ''
Takyklygy: 0.05mm / 1/128 ''
Kepillik : Iki ýyl

Aýratynlyklary

• Gowy düzediş, kesgitlenen ölçeg, ulanmak aňsat;
• Has berklenen ölçeg ýüzleri bolan gaty eňekler, has çydamly;
• Satin hromy, gaty poslamaýan polat, ömri uzak;
• Satin hromynyň gutarnykly çyzyklary we şekilleri, masştabyny okamak aňsat;
• Daşarky diametri, içki diametri ölçemek üçin 2 ulanyş

Arza

Vernier CaliperDüwürtik, jaň ýa-da sanly bolup bilýän s, esasy uzynlygy ölçemek üçin köpugurly gurallardyr. Uzynlygyny, diametrini ýa-da daşky diametrini, galyňlygyny ölçemek üçin ýerli kaliper ulanylyp bilner. içki diametri we ş.m.… Kaliperimiz agaç işläp bejermek, şaý-sepler ýasamak we ş.m. üçin gowy işleýär, öý hojalygynda, senagatda we awtoulag pudagynda giňden ulanylýar, mehanikler, inersenerler, agaç ussalary, gobbiistler we ş.m.

Üstünlik

• qualityokary hilli material we takyk işlemek prosesi önümiň hilini üpjün edýär ;
• Gözlenýän QC ulgamy siziň ynamyňyza mynasyp ;
• Ammarlary we logistikany netijeli dolandyrmak, eltmegiň wagtyny üpjün edýär ;
• Iki ýyllyk kepillik sizi aňyrsynda aladalanman edýär

Maslahat

Vernier kaliperiniň ýüzüni arassa saklaň, suwuklygyň süýşürijisine girmeginiň öňüni alyň we ony haýsydyr bir suwuklyga çümdürmäň;
Lukmançylyk spirti bilen ýüzüni ýuwaşlyk bilen arassalamaly. Hiç haçan kaliperde naprýa; eniýe ulanmaň we hiç wagt elektrik ruçkasyny ulanmaň;

Bukjanyň mazmuny

1 x Poslamaýan Polat Wernier Kaliper
1 x Gorag işi
1 x kepillik haty

DASQUA 500mm / 20 inches Hardened Stainless Steel Measurement Tool Monoblock Vernier Caliper with Nib Style Jaws


Italiýada doguldy, dünýä tarapyndan ulaldy

 • sns01
 • sns03
 • sns04

bilen habarlaşyň

 • Serviceewropa hyzmat merkezi:Kondognino No. 4, 26854Cornegliano Laudense (LO), Italiýa.

 • Amerika hyzmat merkezi:14758 ORORBA kazyýeti, Hytaý, CA91710 ABŞ

 • Hytaý hyzmat merkezi:B5 bina, 9999, Hupan ýolunyň günbatar bölümi, Ksinglong köçesi, Týanfu täze meýdany, Çengdu, Siçuan, Hytaý.

Derňew

Mugt kitapça we nusga alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň